Szanowni mieszkańcy,

Jestem podobnie jak Wy mieszkańcem gminy Kalwaria Zebrzydowska. Przeszło 20 lat temu związałem swoje serce z tym miastem i gminą zakładając tutaj rodzinę oraz dbając o Wasze bezpieczeństwo, jako policjant.

Ukończyłem Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie zdobywając wykształcenie wyższe o specjalności administracja samorządowa i praca socjalna. Jako osobie całkowicie niezależnej lepiej jest mi diagnozować problemy gminy i jej mieszkańców.

Od samego początku, jako mieszkaniec nieustannie staram się rozwijać i promować naszą gminę, tak, aby mieszkańcom i ich rodzinom, żyło się, co raz lepiej, a nasza gmina niczym nie odbiegała od innych.

Większość z Państwa może nie kojarzyć mnie z nazwiska, lecz zapewne miała okazję osobiście mnie poznać i porozmawiać przy rożnych okazjach. Budując pierwszą sieć internetową w gminie często odwiedzałem Wasze domy. W zakresie działalności gospodarczej odpowiedzialny byłem za rozwój i doprowadzenie do każdego sołectwa nowoczesnej sieci światłowodowej zdobywając przy tym doświadczenie na kanwie różnego rodzaju problemów, które mi przekazywaliście w rozmowach.

Co do tej pory zrobiłem dla Gminy Kalwaria Zebrzydowska:

Będąc osobą kreatywną nieustannie wnioskuję o rozwój naszej gminy zgłaszając szereg inicjatyw, które zostały zrealizowane po moim wniosku i teraz Państwo lub Wasi bliscy korzystacie z nich lub możecie korzystać.

Należą do nich m.in.:

Kandyduję na urząd burmistrza, by w pełni wykorzystać potencjał gminy i jej mieszkańców, a tym samym dać mocny i wyraźny impuls do szybszego i nowoczesnego rozwoju całej gminy.

Proszę, więc Państwa bardzo serdecznie o obdarzanie mojej osoby zaufaniem i oddanie na mnie w zbliżających się wyborach swojego głosu.

Jeżeli Państwo mi zaufacie, to:

Jestem głęboko przekonany, że wymienione przeze mnie inwestycje, które pragnę stanowczo zrealizować poprawią komfort życia mieszkańców w tym w szczególności, jakość powietrza, a część z nich stanie się motorem napędowym Naszej Gminy zachęcającym do jej licznego odwiedzania, przebywania i co najważniejsze zamieszkania na jej terenie.

Razem z nową grupą radnych będziemy skutecznie działać dla dynamicznego i nowoczesnego rozwoju całej gminy!

Dawid Herbut – Kandydat na Burmistrza
Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej