Szanowni wyborcy

Obowiązująca ordynacja wyborcza w Polsce sprawia, że w wyborach do parlamentu mogą startować jedynie osoby z list zgłoszonych przez Komitety Wyborcze najczęściej znanych i od lat funkcjonujących partii politycznych. Pragnę Was poinformować, że jako osoba bezpartyjna, całkowicie niezależna politycznie, znana z działalności społecznej na rzecz poprawy życia mieszkańców otrzymałem propozycję startu z wysokiego 3 miejsca listy PSL Koalicja Polska w wyborach parlamentarnych.

Jeżeli chodzi o moją osobę to jestem 42-letnim rodowitym wadowiczaninem, aktualnie od kilkunastu lat mieszkającym w Kalwarii Zebrzydowskiej. Od 22 lat pracuję zawodowo, jako policjant, a po służbie zajmuje się dynamicznym rozwijaniem sieci światłowodowej WadowiceNET. Od kilku lat początkiem grudnia na wadowickim Rynku przy studni w przebraniu św. Mikołaja gromadzę setki dzieci sprawiając im wielką radość śpiewając z nimi kolędy i rozdając niebieskie torby pełne słodyczy.

Jestem pomysłodawcą wielu inicjatyw z powodzeniem wdrożonych przez władze lokalnych samorządów, a z których, na co dzień korzystają setki mieszkańców.

Do najbardziej rozpoznawalnych należą:

- wniosek o budowę hali sportowej w Kalwarii Zebrzydowskiej, instalację bezpłatnego alkomatu dla mieszkańców, instalację kamer on-line z widokiem na Kalwarię, Lanckoronę i Zbiorniku Świnna Poręba, organizację biegu dla mieszkańców „Bieguś Kalwaryjski” czy ekologiczne rozwiązania polegające na przystąpieniu Gminy Kalwaria do projektu 4.1.1 tj. rozwoju infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych – fotowoltaiki. Ostatnim jest wniosek i inicjatywa budowy Basenu w Kalwarii Zebrzydowskiej z funkcją rehabilitacyjną,

Kandyduję do Sejmu, ponieważ jako parlamentarzysta zamierzam wykorzystać zdobytą wiedzę, doświadczenie zawodowe i umiejętności, aby tworzyć dobre prawo służące dynamicznemu rozwojowi Naszego Kraju i podnoszące Wszystkim, jakość życia.

Ze swojej strony deklaruję współpracę z każdą formacją polityczną, która będzie wprowadzała rozwiązania prorozwojowe, szanujące zarówno pracownika i pracodawcę, chroniące wartości takie jak rodzina, demokracja i środowisko. Jednocześnie stanowczo będę reagował na zachowania uwłaczające godności, dyskryminacji i wszelkiego rodzaju agresji słownej.

Dla mnie, jako niezależnego kandydata nie liczy się lista partyjna, z której poszczególni kandydaci startują, lecz jakimi są, na co dzień ludźmi. Jakie są ich dokonania zarówno zawodowe, rodzinne i czy w tym, co robią i mówią są wiarygodni.

Mój program wyborczy opieram na modyfikacji istniejących ustaw w taki sposób, aby dotychczas niewydolne instytucje funkcjonowały sprawniej i skuteczniej m.in. służba zdrowia oraz instytucje powołane do ochrony środowiska.

W zakresie polityki społecznej wprowadzenie modyfikacji programu 500+ poprzez wliczeni go do dochodu rodziny by świadczenie to było traktowane, jako kapitał, a dziecko, na które je otrzymujemy dla banków nie było obciążeniem, a kapitałem rodziny.

To proste rozwiązanie da możliwość rodzinom stanie się wiarygodnymi dla banków przy zaciąganiu kredytów na własny dom czy mieszkanie, a jednocześnie ograniczy możliwość otrzymywania przez kombinatorów i niepracujących z wyboru dodatkowych świadczeń socjalnych.

Dla osób starszych wprowadzenie emerytury bez podatku, która stanie się systemowym stałym rozwiązaniem podnoszącym świadczenie, a nie tylko jednorazowe, jako 13 emerytura.

Wprowadzenie systemowych rozwiązań dających godne wynagrodzenie dla pracujących przy jednoczesnym zmniejszaniu obciążeń dla pracodawców. Im więcej zatrudnionych tym mniejsze obciążenia świadczeniami.

W zakresie ochrony środowiska popularyzację i dotowanie Odnawialnych Źródeł Energii pozwalających zmniejszać rodzinom np. wydatki na energię elektryczną poprzez pozyskiwanie energii ze słońca lub wiatru.

W zakresie poprawy bezpieczeństwa na drogach, miastach i szkołach stosowanie tanich, a skutecznych rozwiązań m.in. nowoczesnych systemów monitoringu czy też znaków zmiennej treści, jakie są ogólnodostępne w każdym mieście na terenie naszych sąsiadów ze Słowacji.

Mój program i wprowadzanie systemowych rozwiązań będzie stale modyfikowany przy Waszym udziale, gdyż poprzez bezpośredni kontakt ze mną Sami możecie go zmieniać.

Na koniec pragnę zaprosić do uczestnictwa w wyborach, a korzystając z okazji prosić o obdarzenie mnie swoim zaufaniem i oddanie na moją kandydaturę głosu.

Pamiętajcie, że Wasz Głos to Moja Siła.

z góry dziękuję i pozdrawiam
Dawid Herbut